خوشبختی از آن كسی است كه در پی خوشبختی دیگران باشد .

 بلشویسم:  عقیده به ایجاد قدرت سیاسی توسط کار گرانی که تابع انضباط شدیدی هستند
 
بربریسم : به معنای توحش و بربریت و بدویت
 
بورژوا  : سرمایه داران، سوداگران، پیشه وران و دارندگان مشاغل آزاد که در برابر "پرولتاریا" كه به كارگرانی گفته می شد كه هیچ وسیله تولیدی جز نیروی كار خود برای تأمین زندگی ندارند.
پاتریونیسم:  میهن پرستی وطن دوستی افراطی
 
پارتیکولاریسم:  عقیده به حفظ آثار و رسوم و آداب و عادات یک شهر توسط مردم  
 
پارلمانتاریسم:  عقیده به ایجاد مسئولیت توسط قوه مجریه در برابر قوه مقننه و پارلمان
 پاسیفیسم:  صلح طلبی
 
پاروشیالیسم:  عقیده به محدودیت فکر
 
پراگماتیسم:  عقیده به فلسفه اصالت عمل
 پروببلی تیسم : عقیده به فلسفه احتمال گرایی
 
پروتستانتیسم لیبرال : اساس دین را تجربه دینی اشخاص می داند، و در اینكه عقل می تواند در مسائل الهیات اظهار نظر كند، شك دارند.
پست مدرنیسم:  انسان به دلیل وابستگی به فرهنگ، زبان، آداب و رسومش نمی تواند به آنها از دیده برتری نگاه كند و نمی توان داوری كرد كه كدام فرهنگ غرب است.
پسی میسم:  عقیده بد بینی نسبت به همه کی همه جا و همه وقت
 
پلورالیسم:  عقیده به عدم انحصار علاقه فردی به پیوستگی های سیاسی
 
پلاتونیسم:  عقیده به قدرت دولت که وابسته به میزان اطاعت اتباع کشور از مقررات است
 
پوزیتیویسم اخلاقی:  عقیده به اینکه ارزش های اخلاقی واقعیت عقلانی ندارد و خوب و بد, تابع آراء مردم است.
پوزیتیویسم:  اعتقاد به اینکه انسان فقط از طریق حس، علم پیدا می كند

پوپولیسم:  مردم باوری, هدف های سیاسی را باید بر اساس خواست مردم جدا از احزاب و نهادها پیش برد
تروریسم:  عقیده به لزوم آدم کشی و ایجاد ترس و وحشت برای ادره حکومت
 
تروتسکی ایسم:  عقیده به اعتدال بین لنینیسم و استالینیسم
 
تزاریسم : دیکتاتوری
 
تیرانی )تیرانیسید): حكومت ظالمانه ای كه قدرت را از راه غیر قانونی در یونان باستان به دست می گرفت.
دترمینیسم:  عقیده به جبر گرایی
 
دسپوتیسم : عقیده به سپردن کار های یک کشور به دست یک  نفر مستبد
 دموکراسی : حکومت مردم بر مردم
 
دوگماتیسم:  عقیده به اطاعت صرف و کور کورانه از هر اصل و آیین
 
دیالکتیک : عقیده به تبعیت از روش فلسفی هگل مبنی بر تز آنتی تز و سنتز
 رادیکالیسم:  عقیده به بهبودی ریشه ای و نفی ریشه ای همه چیز
 
راسیونالیسم:  عقل گرایی
 
رفرمیسم : قلمرو دین را تنها رابطه انسان و خداوند می داند و حذف دین از صحنه اجتماعی و سیاسی
رومانتیسم:  جنبش هنری، ادبی و فلسفی با تأكید بر طبیعت و  وجود عاطفه و احساس و خیال
رویالیسم : عقیده به حکومت مطلق سلطنتی
 
 رئالیسم : عقیده به واقعیت کل در هر مورد و مقصود از کل (دولت )بیشتر است
 
ژئو پولیتیک : علم مطالعه روابط بین جغرافیا و سیاست
 
سانترالیسم:  تمرکز گرایی
 سپتی سیسم:  اعتقاد به اینکه انسان راهی برای شناخت حقایق ندارد. از این رو باید در امور توقف نماید.
سزاریسم : تزاریسم دسپو تیسم دیکتاتوری

 سكولاریسم : دنیوی شدن , دخالت مسائل معنوی و دین و مذهب را در سیاست و قانون رد می كند.
سمپوزیوم:  به جلسه ای كه برای بحث و تبادل نظر درباره موضوعی مشخص كه مورد علاقه شركت كنندگان است گفته می شود.
سندیكالیسم : تریدیونیون یا اتحادیه های كارگری را در فرانسه سندیكا می نامند.
سوفیسم:  مغلطه گرایی و سفسطه گویی
 
سوسیالیسم: عقیده به کنترل همه امور اقتصادی و صنعتی اجتماع به نفع مردم کشور
 
سوسیالیسم لیبرال: عقیده به کنترل وسایل تولیدی و مخالفت با کنترل توزیع محصول
 شوونیسم:  عقیده به افراط و مبالغه در میهن پرستی  
 
فاشیسم: عقیده به افراط در استبداد برای رسیدن به ترقی جامعه
 
فاكسیونالیسم : به معنای حزب است و به مفهوم  حزب پرستی و عقیده به لزوم وجود احزاب سیاسی
فالانژیسم:  حزب فاشیست اسپانیا
فیمینیسم:  جنبش زنان و واکنشی در برابر تباهی و از بین رفتن هویت زن
فورمالیسم:  ظاهر گرایی افراطی
 
فیزیو کراسی:  عقیده به عدم دخالت دولت در امور
 
فئودالیسم:  اشراف و مالكین املاكی را مالك می باشند و كشاورزان از حقوق سیاسی محروم اند، و یا به مقداری كم ازحقوق سیاسی و كشور بهره مند هستند.
کاپیتالیسم:  عقیده به سرمایه داری
 کالونیسم:  عقیده به اطاعت کور کورانه از مذهب
 
کمونیسم:  عقیده به مساوات و برابری بین مردم در کلیه امور
 
كنستیتوسیونال:  سلطنت مشروطه كه قدرت پادشاه محدود است، و مجلس قوانین را وضع می كند و پس از تأیید پادشاه برای اجراء در اختیار قوه مجریه قرار می گیرد.
گوبینیسم:  عقیده به تفوق نژاد های بشری
 لابیگری:  نفوذ در قوه قانوگذاری (از راه تماس با دو مجلس و زیر نفوذ آوردن آنها) و اعمال كردن نظر خود
لائیسم: مسلكی است با دین و معنویت ضدیت دارد معادل معنای سكولاریسم می باشد.
لیبرالیسم: عقیده به آزادی حرفه ها در کلیه امور برای افراد بشر
 
لنینیسم : نوعی از ماركسیسم كه منسوب به "ولادیمیر ایلیچ لنین"بنیانگذار رژیم كمونیست و پیشوای انقلاب اكتبر 1917 روسیه
ماتریالیسم:  ماده گرایی عقیده به نفی هر چیز غیر از ماده
 
ماکیاولیسم  :عقیده به ایجاد دولت مقتدر و سرکوبگر , آن را "فلسفه استبداد جدید" نیز می خوانند
 
مارکسیسم:  عقیده به فرضیه تکامل تاریخی تمدن و کشمکش طبقاتب و انقاب پرولتاریا از سوی مارکس
 
مائوئیسم:  افكار مائوتسه تونگ رهبر انقلاب كمونیستی چین درباره استراتژی جنگ انقلابی و سازگار كردن ماركسیسم - لنینیسم با اوضاع چین
مدرنیسم:   نو شدن , قرار دادن علم. وسایل جدید، شناخت و ذهنیت های تازه به جای روش‌های قدیمی و دین.
مرکانتالیسم:  عقیه به افزایش صادرات نسبت به واردات برای ایجاد قدرتهای اقتصادی ملت ها
 
مولتی پارتیسم : اداره كشور به صورت چند حزبی كه هیچ یك از احزاب به اكثریت مطلق آرا را ندارد.
مونارشی:  رژیم سلطنتی ای است كه در آن پادشاه قوای سه گانه را شخصاً در دست دارد.
میلیتاریسم : ارتش سالاری, سروری ارتش بر دستگاه دولت
موبوكراسی : حكومت افراد نالایق و خودسر كه از عرصه های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی دور هستند .
نازیسم:  عنوان حكومت آلمان و علامت اختصاری "حزب ناسیونال سوسیالیست كارگران آلمان" در دورة "هیتلر"
ناسیونالیسم:  وطن پرستی
 
نهیلیسم : عقیده به پوچ گرایی و اینکه هیچ چیز در دنیا پایدار نیست و باید از بین برده شود
 
یوتیلیتاریانسیم:  فلسفه انتفاعی سود جویی

 درباره وبلاگ:آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها:


پیوندهای روزانه:


صفحات جانبی:


نویسندگان:


ابر برچسبها:


نظرسنجی:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات